Jaarstukken 2018

Toelichting

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Voor toelichtingen per programma verwijzen wij u naar de bijlage 5 'Specificaties financiële overzichten'.

ga terug