Jaarstukken 2018

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Nr

Programma

Soort

B2018

W2018

Toelichting

1

Ruimtelijke ontwikkeling

toevoeging reserve

€ -

€ -

--

onttrekking reserve

€ -

€ -

--

2

Ruimtelijk beheer

toevoeging reserve

€ 330

€ 330

Reserve Herwaardering investeringen maatschappelijk nut.

onttrekking reserve

€ -

€ -

--

3

Sociaal domein

toevoeging reserve

€ 98

€ 98

Reserve Onderwijshuisvesting.

onttrekking reserve

€ -337

€ -288

Reserve Dekking kapitaallasten:
Peuterspeelzaal 't Rakkertje,
Kunstgrasveld De Dulen,
Bibliotheek Ter Aar,
Sporthal De Vlinder,
Museum Ter Aar;
School Buytewech;
School Antonius Noorden.

Reserve onderwijshuisvesting

4

Bestuur en dienstverlening

toevoeging reserve

€ -

€ -

--

onttrekking reserve

€ -

€ -

--

5

Bedrijfsvoering

toevoeging reserve

€ -

€ -

--

onttrekking reserve

€ -60

€ -60

Bijdrage kapitaallasten huisvesting KCC en klimaatbeheersingsinstallatie.

6

Algemene Dekkingsmiddelen

toevoeging reserve

€ -

€ -

--

onttrekking reserve

€ -

€ -

--

Saldo structurele posten 

€ 31

€ 80

ga terug