Jaarstukken 2018

Gemeente Nieuwkoop
JAARSTUKKEN 2018

Baten Gerealiseerd

€ -85.098.214

Afwijking € -12.367.297

Lasten Gerealiseerd

€ 82.894.920

Afwijking € 9.880.522

Gerealiseerd € -33.441.582
Afwijking € -11.649.517
Gerealiseerd € 33.285.721
Afwijking € 10.337.547
Gerealiseerd € -7.060.800
Afwijking € -150.041
Gerealiseerd € 12.577.784
Afwijking € 306.306
Gerealiseerd € -5.200.503
Afwijking € -160.237
Gerealiseerd € 23.284.462
Afwijking € -630.682
Gerealiseerd € -734.735
Afwijking € -209.678
Gerealiseerd € 5.003.416
Afwijking € -62.563
Gerealiseerd € -413.719
Afwijking € -132.600
Gerealiseerd € 8.347.993
Afwijking € 80.541
Gerealiseerd € -38.246.876
Afwijking € -65.225
Gerealiseerd € 395.545
Afwijking € -150.626