Jaarstukken 2018

Overzicht baten en lasten

Begroting
2018 vóór wijziging

Begroting na wijziging
2018

Rekening 2018

Omschrijving programma

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Ruimtelijke ontwikkeling

-21.391

22.485

1.094

-21.792

22.948

1.156

-33.442

33.286

-156

Ruimtelijk beheer

-6.618

11.743

5.125

-6.911

12.271

5.361

-7.061

12.578

5.517

Sociaal domein

-4.678

24.052

19.374

-5.040

23.915

18.875

-5.201

23.284

18.084

Bestuur en dienstverlening

-525

5.111

4.586

-525

5.066

4.541

-735

5.003

4.269

Bedrijfsvoering

-263

7.213

6.951

-281

8.267

7.986

-414

8.348

7.934

Subtotaal programma's

-33.474

70.604

37.130

-34.549

72.468

37.919

-46.851

82.499

35.648

Algemene dekkingsmiddelen

Gemeentelijke Belastingen

-7.727

276

-7.450

-7.840

276

-7.564

-7.766

264

-7.502

Financiële middelen

-30.960

229

-30.731

-30.341

270

-30.072

-30.480

131

-30.349

Waarvan:

- Heffing VPB

-

-

-

-

-

-

-

6

6

- Onvoorzien

-

80

80

-

80

80

-

-

-

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-38.687

505

-38.181

-38.182

546

-37.635

-38.247

396

-37.851

Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten

-1.051

283

-2.203

Toevoeging/Onttrekking aan reserves

Ruimtelijke ontwikkeling

-1.306

1.090

-216

-3.499

2.815

-685

-3.411

2.755

-655

Ruimtelijk beheer

-2.007

2.808

801

-2.221

2.911

690

-2.143

2.911

768

Sociaal domein

-1.260

1.511

251

-1.979

1.571

-408

-1.930

1.590

-340

Bestuur en dienstverlening

-20

-

-20

-20

80

60

-16

80

64

Bedrijfsvoering

-174

26

-148

-419

53

-366

-418

53

-366

Algemene dekkingsmiddelen

-660

760

100

-660

760

100

-660

760

100

Totaal programma's

-5.426

6.195

768

-8.798

8.189

-609

-8.577

8.149

-428

Gerealiseerde totaal

-283

-326

-2.631

ga terug